Historia Słupskiej Izby sięga ubiegłego stulecia. 21 maja 1900 r. odbyło się bowiem pierwsze posiedzenie niemieckiej izby, której przewodniczącym był właściciel młyna B. Kauffman. Ówczesna izba swoją działalnością obejmowała cały okręg koszaliński, a siedzibę miała w budynku przy ul. Sienkiewicza 19
w Słupsku.

Po II Wojnie Światowej, w 1950 r. nastąpiła likwidacja wszystkich izb przemysłowych w Polsce.
Odrodzenie samorządu gospodarczego nastąpiło dopiero w 1989 r.
- kiedy to w naszym kraju nastąpiła transformacja ustrojowa.

To właśnie w oparciu o Ustawę z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195) - 31 maja 1993 r., w wyniku przekształcenia Słupskiego Oddziału Gdańskiej Izby Przemysłu i Handlu - powstała Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa.

Pomysłodawcą powołania Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej był ŚP. Stanisław Staniuk - pierwszy prezes Izby, a później jej prezes honorowy. Jego wieloletnim następcą był Maciej Kobyliński - obecnie Prezydent Miasta Słupska, który funkcje Prezesa Izby sprawował przez trzy kadencje, a mianowicie w latach: 1996-1997; 1999-2001; 2001-2003. Funkcję Prezesa Izby mieli również zaszczyt sprawować:

  • Władysław Klimkowicz (w latach 1995-1996) oraz
  • Jan Bilko (w okresie 1997-1999).

    Dziś, po 10 latach stanowi bez wątpienia trwały element życia gospodarczego regionu. Jest liczącym się partnerem dla przedsiębiorców oraz lokalnych i wojewódzkich władz samorządowych.

    Izba w ciągu całego istnienia czterokrotnie zmieniała siedzibę. Początki były skromne. W 1993 r. Izba zajmowała zaledwie jeden pokoik na trzecim piętrze Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wałowej 1. Potem pomieszczenia biurowe Izby przeniesione zostały na ul. Przemysłową 128 do siedziby Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego. Po następnej przeprowadzce SIPH mieściła się w budynku przy ul. Tuwima 22a, który użytkuje Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości. W styczniu 2002 r. Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa powróciła do budynku po byłym Urzędzie Wojewódzkim. Tym razem na szóste piętro. Korzystaliśmy tam z czterech pomieszczenia - sali konferencyjnej, gabinetu do prac Zarządu Izby i dwóch pomieszczeń biurowych.

    Z dniem 1 listopada 2009 r. przenieśliśmy się do pięknej, zabytkowej kamienicy przy reprezentacyjnej Alei Sienkiewicza, gdzie przed wojną znajdowała się siedziba niemieckiej izby.

    Przejęcie tego budynku pozwoli Izbie kontynuować w sensie historycznym tradycje Słupskiego Samorządu Gospodarczego, a także umożliwi organizowanie międzynarodowych sympozjów i narad, co ma szczególne znaczenie w Zjednoczonej Europie.