Członkowie Izby zestawienie alfabetyczne

[A] ... [B] ... [C] ... [D] ... [E] ... [F] ... [G] ... [H] ... [I] ... [J] ... [K] ... [L] ... [M] ... [N] ... [O] ... [P] ... [R] ...
[S] ... [T] ... [U] ... [W] ... [Z]

Członkiem Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na region Słupski może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przyjęcie w poczet Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji i opłacie wpisowego. Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty wpisowej uzależniona jest od wysokości zatrudnienia. Zasady naliczania opłaty wpisowej i składki członkowskiej kształtują się następująco :

 

Nazwa kwalifikacyjna Zatrudnienie Wpisowe Składka roczna
Grupa I do 15 osób 250 zł 200 zł
Grupa II do 100 osób 500 zł 350 zł
Grupa III powyżej 100 osób 1000 zł 600 zł