unnamed

 

Premiera podcastu "Społeczność Biznesu" jest już dostępna na platformie Spotify oraz Podcast Apple, a wkrótce w Google Podcast.
 
Twórcami podcastów "Społeczność Biznesu" są: Robert Firkowski i Jakub Bilski.
 
"Podcast Społeczność Biznesu to inicjatywa Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.
W ramach naszych aktywności poznajemy ciekawe biznesy i interesujących ludzi, którzy za tymi biznesami stoją. Wiele się od nich przy tym uczymy i chcieli byśmy abyście i wy mieli okazję ich poznać."
 
Nagrania realizowane są w ramach projektu Aktywna Akademia finansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
 
>>> Zapraszamy do słuchania <<<
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Robert i Jakub

 

Zapraszamy na ostatni wieczór biznesowy SIPH w 2021 roku.

Tym razem nie będzie to szkolenie, a spotkanie gdzie wspólnie opublikujemy podcast Społeczność Biznesu. Opowiemy przy okazji o kulisach powstawania nagrań i planach dalszego rozwoju w 2022 roku.

I ostatecznie, będzie okazja spotkać się i porozmawiać w kuluarach, czyli to co większość z nas lubi najbardziej.

Prelegentami Wieczoru biznesowego będą Robert Firkowski (prezes SIPH) oraz Jakub Bilski (wiceprezes SIPH).

 

 

Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18:00

w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

 

 

Dołącz do wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

Akademia Pomorska nowoczesnymi technologiami stoi data środek

 

Szanowni Państwo,

 

24 listopada o godzinie 18.00 w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej odbędzie się Wieczór biznesowy.

Podczas spotkania będą prezentowane dwie aplikacje, które powstały ze środków grantów przedwdrożeniowych w ramach projektu Interaktywny Inkubator Innowacyjności 4.0, w którym to Akademia Pomorska jest partnerem, liderem jest Wyższa Szkoła Gospodarki z Bydgoszczy.

Tego typu projektu jest realizowany pierwszy raz na uczelni. To bardzo innowacyjny projekt, wspierający działania naukowców poprzez środki finansowe (granty przedwdrożeniowe) i pomoc w nawiązywaniu współpracy z firmami, które mogłyby być zainteresowane wdrażaniem rozwiązań opracowanych przez naukowców do swojej działalności.

W ramach projektu powstanie również spółka celowa na uczelni oraz spółki spin offowe. Spółka celowa będzie niezależnym podmiotem jeśli chodzi o strukturę uczelni, jej forma prawna ułatwi współpracę z biznesem przez np. brak procedur zamówień publicznych, które wydłużają kontakt i samą współpracę z przedsiębiorcą.

Projekt  "Interdyscyplinarny Inkubator Innowacyjności 4,0", współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu systemowego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R).

 
Prelegentami Wieczoru biznesowego będą Janusz Gierszewski oraz Joanna Grubicka.

Janusz Gierszewski - doktor habilitowany, profesor uczelni - Akademii Pomorskiej w Słupsku . Autor przeszło 100 publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa. Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem podejmuje zagadnienia organizacyjnej, kryminologicznej oraz kulturowej problematyki tego obszaru w ujęciu systemowym. Ma bogate doświadczenie praktyczne w problematyce bezpieczeństwa (mł. insp. Policji w st. spocz., biegły sądowy, członek komisji bezpieczeństwa, wiceprzewodniczący Rady Programowej CEW ) oraz organizacyjnym na uczelni (dziekan, rektor PWSH Pomerania, a obecnie Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Zarządzania AP ) oraz dydaktycznym. Promotor przeszło 100 prac magisterskich i licencjackich, doktoratu oraz recenzent wielu rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz monografii i artykułów naukowych.

Dr Joanna Grubicka - doktor nauk technicznych Instytutu Badań Systemowych PAN, w Warszawie, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Instytucie Bezpieczeństwa i Zarządzania w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Członek Akademickiego Stowarzyszenia Oświatowego przy AP w Słupsku, Stowarzyszenia Nauki o Bezpieczeństwie w Siedlcach, Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego oraz Polskiego Towarzystwa Komputerowego w oddziale Kujawsko - Pomorskim. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego: Social development & Security oraz Studia nad Bezpieczeństwem.

Uczestniczka w Zespole Pedagogiki Medialnej przy Komitecie Badań Pedagogicznych PAN ekspertyz dotyczących stanu pedagogiki medialnej w Polsce w świetle istniejących cyberzagrożeń jak i wyłączenie do edukacji szkolnej nowych mediów i komunikatorów społecznych. Współpracuję z Pracownią Badań Społecznych Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK w Warszawie w zakresie realizacji projektów NASK PBS. Uczestniczka wielu konferencji krajowych i międzynarodowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa z zakresu cyberbezbieczeństwa. Inicjatorka i współorganizatorka konferencji pt. Przemoc w sieci, Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego; Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu niezawodności obiektów technicznych, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, projektowania strategii edukacyjnych, bezpieczeństwa w sieci, usługach w sieci, współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych: teorii mediów, komunikowania, kultury uczestnictwa, Internetu i mediów społecznych, zagrożenia cyberprzestrzeni. Bieżące zainteresowania naukowe ukierunkowane na problematykę bezpiecznego korzystania ze współczesnych technologii i szeroko pojętą profilaktykę cyberpatologii.

Aplikacja opracowana przez zespół pod kierownictwem dr hab. Janusza Gierszewskiego:

SafeTy Aplikacja mobilna oraz przeglądarkowa w technologii React Native dla systemów android oraz iOS pozwalająca na wprowadzanie, analizowanie i badanie zdarzeń w okolicy użytkownika w celu budowania map bezpieczeństwa.

Aplikacja utworzona przez zespół pod kierownictwem dr Joanny Grubickiej:

Aplikacja PhonoStop to prototyp mobilnego systemu do analizy i oceny poziomu zagrożenia zjawiskiem fonoholizmu. Aplikacja spełnia funkcję diagnostyczną, ochronną i edukacyjną oraz składa się z dwóch oddzielnych aplikacji mobilnych oraz panelu zarządzania. Program kontroluje m.in. ilość czasu spędzonego przy telefonie oraz rodzaj aktywności. Aplikacja również blokuje strony stanowiące zagrożenie dla użytkowników. Posiada ona funkcję kontroli rodzicielskiej, umożliwia zablokowanie stron w 24 kategoriach zagrożeń, dodanie stron na czarną listę, wyłączenie dostępu do Internetu w określonych godzinach, zablokowanie wybranych stron.

 

Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

przy al. Sienkiewicza 19 w Słupsku.

 

Dołącz do wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 


 

 

 

 

Aktywna Akademia

 

 

Wspólnie Akademią Pomorską i Ministerstwem Edukacji i Nauki rozpoczynamy kolejny etap webinarów, które poprowadzą eksperci w budowaniu przedsiębiorczości.

 

Prelegentem najbliższego webinaru będzie Adam Bernacki.

 

Adam Bernacki 

Trener i konsultant ds. sprzedaży, specjalista ds. zarządzania z dużym doświadczeniem handlowym i prawnym, z udokumentowanym doświadczeniem w kierowaniu, napędzaniu i wdrażaniu zmian poprzez procesy i ludzi w środowisku międzynarodowym.

 

Spotkanie odbędzie się w formule online

10 listopada 2021 r.   godz. 18:00

 

>>> Dołącz do wydarzenia <<<

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tło Formularza ŚBM 1

 

 

Środkowopomorski Business Mixer III edycja  
Szybka rozmowa, długa współpraca!
16 listopada 2021 r.
10:00 - 13:00 (wtorek)
 
 

Środkowopomorski Business Mixer III edycja to giełda kooperacyjna online skierowana jest do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno dojrzałych doświadczonych przedsiębiorców jak i innowacyjne startupy. Szybkie biznesowe rozmowy umożliwią uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami na trenie Pomorza Środkowego. Pozwolą na wymianę doświadczeń oraz krótkie biznesowe prezentacje. Udział w evencie to szansa na nawiązanie trwałych relacji biznesowych przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.

Cenimy czas przedsiębiorców. Bazując na naszej wiedzy na temat przedsiębiorczości w Regionie, na temat Państwa firm oraz otrzymanych opisach działalności wyłonimy grupy do rozmów takie aby każda minuta była wykorzystana jak najefektywniej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona, zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdej zgłoszonej firmy. Pierwszeństwo udziału mają Członkowie Izb - organizatorów wydarzenia (tj. KIPH, SIPH) oraz Partnerzy i Inwestorzy z obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz najemcy Słupskiego Inkubatora Technologicznego, zarządzanych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Liczba uczestników jest ograniczona. Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników do 70% firm produkcyjnych i 30% firm usługowych.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada (wtorek) w godz. 10.00 – 13.00 w formie online.

 

>>> Zarejestruj się <<<

 

 

O wydarzeniu:

 • spotkania odbędą się online, każdy będzie miał możliwość zaprezentowania swojej działalności pozostałym uczestnikom.
 • uczestnicy przed datą wydarzenia otrzymają link do wydarzenia online,
 • wprowadzenia do każdego wydarzenia dokonają organizatorzy wydarzenia.

Co oferujemy:

 • matchmaking/ pitching
 • katalog uczestników,
 • wygodne narzędzie online do odbycia spotkań,
 • próbne połączenie i wsparcie techniczne w przeddzień wydarzenia.
 • możliwość zaprezentowania swojej firmy co najmniej 15 innym przedsiębiorcom ·
 • możliwość organizacji spotkań indywidualnych po wydarzeniu (na życzenie uczestnika)

Czego oczekujemy od uczestników?

 • zgłoszenia uczestnictwa i wypełnienia formularza informacyjnego o firmie w terminie do dnia 15 listopada 2021,
 • udziału we wszystkich spotkaniach wg. otrzymanego harmonogramu,
 • umiejętnej prezentacji swojej działalności podczas wydarzenia z uwzględnieniem ograniczenia czasowego,
 • otwartości i pozytywnego nastawienia na nowe kontakty biznesowe i możliwości współpracy.

Od firm, które potwierdzą swoją obecność, a nie wezmą udziału oraz nie odwołają rejestracji do 48h przed wydarzeniem (tj. do 12 listopada br. do godz. 12.00), pobrana zostanie opłata w wysokości 300 PLN netto. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT za nieodwołanie nieobecności.

 

Organizatorzy wydarzenia:

Słupska Izba Przemysłowo – Handlowa

Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Za mecenat marketingowy nad wydarzeniem dziękujemy Agencji Online Marketingu  wypisz-wymaluj.com

 

>>> Zarejestruj się <<<

 

 

 

 


 

Osiąganie i skuteczność Sławomir Luter

 

Wspólnie Akademią Pomorską i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczynamy kolejny etap webinarów, które poprowadzą eksperci w budowaniu przedsiębiorczości.

 

Prelegentem najbliższego webinaru będzie Sławomir Luter.

 

 

Osiąganie i skuteczność.

Aby ruszyć z miejsca i działać - dla wielu ludzi to potężny problem. Zatem czy silna chęć działania to jakaś tajemna, magiczna wiedza? 

Czy tylko najlepsi biznesmeni, sportowcy, managerowie, sprzedawcy znają receptę?

Na te i inne pytania Sławomir Luter odpowie w trakcie webinaru.

 

Sławomir Luter o sobie:

Jestem autentyczny. Nie kupuję wiedzy u zagranicznych trenerów.

Mój trening to czysta praktyka i życie. Przeszedłem wewnętrzną transformację osobistą, zatem wiem o czym piszę w książkach. Uczę, piszę i tworzę tylko to, co doznałem sam na sobie i przeżyłem oraz przepracowałem w sobie.

W branży szkoleniowej wyróżniam się wszystkim. Nie sprzedaje kupionej wiedzy jako swojej, tak jak to jest na rynku, oraz nie uczę tego - czego nie doznałem osobiście - tak jak czyni to 99% trenerów. Rozwój osobisty jest podszyty osłabianiem ludzi i uzależnianiem ich od treningów i kolejnych eventów - celem szkolenia jest sprzedaż kolejnych szkoleń - nie u mnie. 

Nie robię szkoleń motywacyjnych - uważam, że osłabiają ludzi, zabierając im wewnętrzną siłę, oraz uczą jak inspirować się ludźmi obcymi - a nie sobą. Nie dają wewnętrznych przemian - tylko dobry, chwilowy nastrój.

 

Spotkanie odbędzie się w formule online

4 listopada 2021 r.   godz. 18:00

 

Dołącz do wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.10.2021 prefa środek

 

Prelegentem Wieczoru Biznesowego będzie Jan Kuźma 

 

Szanowni Państwo,

Polski Holding Inwestycyjny S.A. odpowiada za pozyskiwanie kapitału na realizację inwestycji deweloperskich spółek zależnych grupy kapitałowej Prefa Group S.A. Prefa Group S.A jest producentem prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych, betonowych i żelbetonowych, dedykowanych dla sektora budowlanego.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A, która realizuje projekty o charakterze produkcyjnym, generalno-wykonawczym, deweloperskim oraz projektowo-konstrukcyjnym dla rynku budownictwa mieszkaniowego.

Obecnie spółka realizuje ponad dwadzieścia inwestycji na łączną kwotę ok. 530.000.000 zł.

Akcje Prefa Group S.A notowane są rynku alternatywnym NewConnect, prowadzonym przez warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Dnia 30 września 2021 r. spółka Prefa Group S.A, rozpoczęła emisję publiczną obligacji z 24 - miesięcznym okresem zapadalności i oprocentowaniem stałym 7,5% w skali roku.

Pan Jan Kuźma - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. W Prefa Group S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponadto pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DM Ventusam, wcześniej również w CDM Pekao S.A., DM Banku PKO BP, DM Banku BPS, DM Invista, BDC Developme.

W celu poznania firmy jak i szczegółów inwestycji zapraszamy na Wieczór biznesowy na temat:

„Inwestycje na rynku deweloperskim - lokata kapitału”,

który odbędzie się dnia

20 października 2021 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy al. Sienkiewicza 19.

 

 

Dołącz do wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 


 

business mixer

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że organizowana w partnerstwie przez naszą Izbę giełda kooperacyjna Środkowopomorski Business Mixer została wyróżniona w kategorii Wydarzenie Gospodarcze Roku 2020 w plebiscycie Perły Biznesu 2020 organizowanym przez Magazyn Gospodarczy Pomorza Zachodniego "Świat Biznesu".

Nagroda została przyznana przez niezależną Kapitułę Konkursową w głosowaniu tajnym .

Za partnerstwo przy realizacji giełdy kooperacyjnej dziękujemy współorganizatorom,

Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA www.parr.slupsk.pl oraz Koszalińskiej Izbie Przemysłowo - Handlowej  www.kiph.com.pl .   

Za nami już dwie edycje wydarzenia.

Środkowopomorski Business Mixer to giełda kooperacyjna online skierowana do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno dojrzałych doświadczonych przedsiębiorców jak i innowacyjne startupy.

Szybkie biznesowe rozmowy umożliwiają uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami na trenie Pomorza Środkowego. Pozwalają na wymianę doświadczeń oraz krótkie biznesowe prezentacje.

Udział w evencie to szansa na nawiązanie trwałych relacji biznesowych przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.

Dziękujemy serdecznie za wyróżnienie i zapraszamy na kolejną edycję giełdy kooperacyjnej, która odbędzie się 16 listopada.