20190214 120637
 
     W lutym br. odbyły się w naszej Izbie bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Miały one na celu poinformowanie o zmianach wprowadzonych w 2019 roku w przepisach dot. prawa i ochrony pracy, podatków, ubezpieczeń, procedur celnych, zatrudniania pracowników w tym obcokrajowców, pozyskiwania dotacji itp.
 
 
     Na szkoleniach była też możliwość indywidualnego przedyskutowania ważnych kwestii z przepisów i rozporządzeń w wielu dziedzinach gospodarki. Dzięki uprzejmości naszych partnerów z PUP, US, UC, ZUS i PIP takie spotkania w Izbie cieszą dużym zainteresowaniem i przynoszą jego uczestnikom potrzebną wiedzę. 
     Na szkoleniu z Pomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Gdyni Delegatura w Słupsku omówione zostały dwa zagadnienia: 
  • przepisy prawa celnego regulujące pozwolenia na procedury specjalne,
  • scentralizowany model obsługi zgłoszeń celnych „CUDO”.
   Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku przedstawił przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową) oraz zaprezentował instrumenty rynku pracy.
 
     Z Urzędem Skarbowym w Słupsku omówione zostały najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych dotyczących podatków PIT, CIT i VAT.
 
    Na spotkaniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Słupsku przedstawiono temat E-akta, w tym szczegółowe przepisy, obowiązki i formularze dla płatnika oraz omówiono świadczenia krótkoterminowe (zasiłki) i możliwości  kontrolowania zwolnień lekarskich przez pracodawców.
 
    Z Państwową Inspekcją Pracy Oddział w Słupsku omówiono zasady kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy w 2019 roku oraz najnowsze zmiany w prawie pracy, w tym:  
  • wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
  • rozszerzenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę, 
  • skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej z 50 do 10 lat, 
  • możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej,
  • wprowadzenie zasady bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia za pracę, 
  • objęcie prawem tworzenia organizacji związkowych i wstępowania do nich wszystkich osób świadczących pracę za wynagrodzeniem, bez względu na podstawę zatrudnienia. 
  W tym roku chcemy przygotować więcej ciekawych i pożytecznych spotkań szkoleniowych dla przedsiębiorców oraz informacji dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Przekażemy je na spotkaniach szkoleniowych w Izbie.
 
 
Zapraszamy do śledzenia naszej strony i fb, gdzie będziemy publikować szczegóły.